Att välja musik till begravningen

Musiken är en viktig del när du anordnar en begravning. Musiken kan väcka minnen av personen som gått bort eller ge alla gäster ett par minuter att tänka på personen. Det brukar vara rätt vanligt med flera olika musikstycken under en begravning, först en inledningsmusik, ett visst stycke under ceremonin och sist en avslutande musik.

Det är inte alltid lätt att välja begravningsmusik. Det händer att personen som avlidit har skrivit ner sina önskemål, och nämnt vilken musik de vill ska spelas. Då blir det självklart lättare för den som anordnar begravningen. Men det är inte alla som skriver ner sina önskemål. Tycker du det känns alldeles för svårt kan du ta kontakt med lovabegravning.se och be om hjälp. Lovabegravning.se hjälper då med hela begravningen och inte endast musiken.

Olika begravningstyper

Det finns olika begravningstyper att välja mellan, en borgerlig och en kyrklig. Det varierar vilken musik du får använda mellan de olika typerna. Begravningsbyråer kan hjälpa dig ta reda på vilken musik som är tillåten för de olika varianterna. Du kan även prata med personen som leder begravningen, till exempel en präst.

Musik för en borgerlig begravning

De båda begravningstyperna liknar varandra rätt mycket, den största skillnaden är främst i musiken. På en borgerlig begravning är det vanligt med mer musik jämfört med under en kyrklig begravning. Du kan välja att ha en musiker som spelar upp ett fint stycke, eller ta med dig en streamingtjänst eller CD för att spela upp musik. Är du osäker på vad som är tillåtet och inte rekommenderas det att du pratar med personen som leder ceremonin.

Musik för en kyrklig begravning

På en kyrklig begravning följer ceremonin en bestämd ordning. Det ingår psalmer i varje begravning, dock kan du även välja ett par musikstycken. Men musiken du själv väljer måste uppfylla vissa krav. Reglerna för musiken är alltså aningen strängare jämfört med musiken på borgerliga begravningar. Ett tips är att du pratar med de som framför musiken eller prästen om vilka musikstycken som är tillåtna och inte. På så sätt kan du vara säker på att du väljer rätt musik.